Menu

Nieuwe landgoederen

17 februari 2015

Atelier 3

Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex, al dan niet met overige gronden, met daarin een woongebouw ‘van allure’ met maximaal twee a drie wooneenheden en een minimale omvang van de bebossing van minimaal 5 hectares.

Landgoederen ontwerpen
Sinds enkele jaren houden wij ons bezig met het ontwerpen van nieuwe landgoederen in buitengebieden. Als architectenbureau sluiten wij aan bij de benodigde inzichten in historiserende stijl of juist een eigentijdse vormgeving. Ook (her)ontwerpen we landschappen, zodat ze een sterke uitstraling krijgen.
Bij de mooiste landgoederen gaan de gebouwen zoveel mogelijk op in de omgeving,  zonder onopvallend te worden. Architectenbureau Atelier 3 ontwerpt uw woonhuis in een architectonische eenheid met de omgeving.

Regels, wetten en procedures
Er spelen veel regels, wetten en procedures mee bij het beleid omtrent nieuwe landgoederen. Elke provincie heeft haar eigen eisen omtrent een nieuw landgoed. Voor het ontwerpen en plannen van een nieuw landgoed ontkomt u niet aan de inzet van een landschapsarchitect. Specifieke kennis van landschappen is nodig om een plan te ontwikkelen dat voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij is een ontwerp nodig dat optimaal is afgestemd op bestaande of te ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten.