Menu

Onze aanpak staat als een huis

Persoonlijk: tot in het kleinste detail
Bij Atelier 3 bouwt u onder architectuur. Samen met u ontwerpen onze architecten een geheel oorspronkelijk ontwerp. Een uniek ontwerp dat precies aansluit bij uw wensen en bij de locatie/het perceel. Alleen dat levert de villa op die u voor ogen staat; persoonlijk, tot in de kleinste details. 

Ontwerpkwaliteit
De kwaliteit van een villa of landhuis zit voor een belangrijk deel in het ontwerp. In constructies, in materiaalkeuze en in toegepaste technieken. De Atelier 3 Aanpak houdt in dat we kiezen voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Dat is niet altijd de goedkoopste, wel de beste.

Atelier 3 villa’s en landhuizen staan bekend om hun zorgvuldige detaillering. Dat is maar een deel van de ontwerpkwaliteit. Een ander deel ziet u niet meteen. Maar dat ervaart u, zodra u de villa binnenkomt, denk aan vloerplinten nadat u zelf parket heeft laten aanbrengen. De aannemer laten we hiervoor terug komen om deze aan te brengen. Of u ontdekt het pas na verloop van tijd, bijvoorbeeld omdat de muren niet of nauwelijks krimpscheuren vertonen. Want ze zijn niet van kalkzandsteen gemaakt maar van gebakken stenen, die veel minder krimpgevoelig zijn.

Ingebouwde ontwerpkwaliteit
Atelier 3 maakt gebruik van de beste bouwmaterialen en van uitgekiende constructies en technieken. Dat vraagt wat meer van aannemers, bouwers en technici. Maar het resultaat is er dan ook naar. Het bijzondere daarvan is, dat u het soms niet eens ziet. Weggewerkte spotjes, leidingen en afvoeren , de afwezigheid van geluidsoverlast, van naden en kieren - het zal u misschien niet eens opvallen. En dat is ook precies de bedoeling. Ze zouden u pas opvallen als ze er wél waren. En u zou zich er steeds een beetje aan blijven storen. Dat hoeft nu gelukkig niet, want ze zijn gewoon ‘weg te ontwerpen’, terwijl aangename verbeteringen gewoon in te bouwen zijn. 

Eindresultaat en procesresultaat
Atelier 3 staat voor een goed bouwresultaat. Maar onze werkwijze betekent meer. De Atelier 3 -Aanpak zorgt ook voor een goed bouwproces: persoonlijk, onafhankelijk en transparant. En dat levert uiteindelijk een betere villa op! 

Onafhankelijke prijs- en contractvorming voor de beste keuze
Veel architecten werken samen met een vaste aannemer. Dat lijkt beter. Maar dat is het vaak niet, althans niet voor u. Atelier 3 heeft geen financiële binding met aannemers. Voor uw villa organiseren wij een onafhankelijke prijs- en contractvormingsfase waarbij de beste aannemer zichzelf moet kwalificeren. Keuze van kandidaat-aannemers, de prijs- en contractvorming zelf en de selectie - ze zijn volstrekt onafhankelijk. En ze vinden plaats in volledige openheid met u. Dat waarborgt het beste resultaat. 

Onafhankelijk toezicht - alleen in uw belang
Daarnaast zorgen wij voor toezicht en begeleiding van de bouw. Onze bouwopzichter is onafhankelijk van de aannemer en handelt dus alleen in uw belang! Hij houdt overzicht, bewaakt de voortgang, neemt deel aan de bouwvergaderingen en is er op alle belangrijke momenten bij. Hij houdt u op de hoogte en betrekt u zodra dat nodig is. Tijdens de bouw is hij uw aanspreekpunt. 
Dit onafhankelijke toezicht is belangrijk want tijdens de bouw worden er voortdurend allerlei kleinere en grotere beslissingen genomen. De onafhankelijke Atelier 3 -Bouwbegeleider zorgt ervoor dat die niet voor het gemak van de aannemer genomen worden, maar met het oog op u als toekomstige bewoner. Ook dit waarborgt een beter bouwresultaat.

Transparantie - maximale helderheid
in processen, bouwkostenraming en plannen

Uw villa onder architectuur laten ontwerpen en bouwen - dat is niet niks. Daarom wilt u wel weten waar u aan toe bent. In iedere fase van de samenwerking. Dat willen wij ook. Om die reden zorgen wij voor maximale transparantie. In processen, kostenramingen, planningen en bouwbegeleiding.