Menu

Onze werkwijze in 
een handig stappenplan

 

Een eerste kennismaking

Terrein gevonden - dáár wilt u wonen. Ideale plek. Mooi gelegen. Hier wilt u gaan bouwen. Dan: de kennismaking met architectenbureau Atelier 3. Welke stijl spreekt u aan? Welke sfeer zal uw villa u hebben?  Welke indeling heeft u in gedachten? Wat kan er allemaal?

En - klikt het? De eerste aanzet: het vlekkenplan. Met de eerste schetsen.
En -niet onbelangrijk- we geven u meteen een globale kostenraming!

 

Schetsplan

Wanneer het schetsplan definitief is en voldoet aan de wensen van de opdrachtgever wordt het ingediend bij de gemeente om beoordeeld te worden door ruimtelijke ordening voor inpassing in het bestemmingsplan en door de welstandscommissie. Wanneer hiervoor goedkeuring wordt gegeven kan de uiterlijke verschijningsvorm van het woonhuis en de positie op de kavel niet meer wijzigen. Ook de vrije hoogtes (of plafondhoogtes) kunnen na dit moment niet meer wijzigen omdat ze veelal de uiterlijke verschijningsvorm beïnvloeden.

Uitgangspunten (keuzes en beslissingen) worden vastgelegd in de ‘nota van afspraken en kostenraming’. Deze nota is voor de rest van het ontwerptraject het document waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Definitief ontwerp

Wanneer het schetsplan goedgekeurd is door welstand en ruimtelijke ordening kan het technisch worden uitgewerkt. Vóórdat deze uitwerking wordt opgestart moeten diverse uitgangspunten worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld vloer- en wandafwerkingen, trapvormen, openhaarden en installaties. De gemaakte keuzes en beslissingen worden weer vastgelegd in de ‘nota van afspraken en kostenraming’.

 

Bestektekeningen

Wanneer het definitief ontwerp gereed is en de bestektekening in eerste opzet is gemaakt wordt deze samen met een ruimte afwerkstaat met de opdrachtgever besproken. Het doel van deze bespreking is om de tekening gereed te maken voor de berekeningen van de constructeur. Deze gaat het constructieve teken- en rekenwerk verzorgen. Daartoe moeten de plattegronden definitief zijn. De gemaakte keuzes en beslissingen worden weer vastgelegd in de ‘nota van afspraken en kostenraming’.

De sloop- en kapvergunning worden door de opdrachtgever gecoördineerd. Deze gegevens worden toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning en door Atelier 3 ingediend.

 

Prijs- en contractvorming

In de fase Prijs- en Contractvorming wordt een technische omschrijving gemaakt van het project. Hierin wordt nauwkeurig omschreven wat er van de aannemer wordt verwacht wanneer hij een prijsaanbieding doet.

Samen met u selecteren wij 3 aannemers die aan de kwaliteitseisen voldoen om de bouwkosten van uw nieuwe woning uit te rekenen. Na uw goedkeuring krijgen de aannemers 4 weken de tijd voor de kostprijsberekening. Op de vastgestelde datum zullen zij hun offerte tegelijk inleveren bij de architect. De opdrachtgever zal later de opdracht verstrekken aan één van de aannemers. Als de aannemer het contract met de opdrachtgever heeft ondertekend en de omgevingsvergunning is afgegeven kan hij met de bouw beginnen. Nadat het contract met de aannemer getekend is, kan de aannemer zijn bouwmaterialen bestellen en zal binnen 4 weken, indien de bouwvergunning is afgegeven,
gestart worden met de bouw.

 

Toezicht op de bouw

Atelier 3 begeleidt het bouwproject tot en met de oplevering. Onze eigen projectmanagers bezoeken regelmatig het bouwwerk waar de gehele bouw zal worden gecontroleerd op technische uitvoering en voortgang. Atelier 3 voert de directie en bewaakt en controleert alle zaken met betrekking tot het bouwproject waarbij tevens de facturen van de aannemers worden beoordeeld. Ook houden we regelmatig een bouwvergadering op de bouwplaats waar alle zaken worden besproken en vastgelegd. Hierbij zijn de opdrachtgever, de aannemer en onze directievoerder aanwezig. De eerste bouwvergadering vindt plaats als de begane grondvloer gelegd is. De aannemer overhandigt dan tevens de bouwplanning waarin precies vermeld staat wanneer onderdelen van uw huis gereed zijn.

Onze projectmanager zal al uw belangen behartigen en het toezicht op de bouwplaats houden. Als u tijdens de bouw nog esthetische vragen hebt kunt u natuurlijk altijd nog met de architect overleggen.

 

De oplevering

Bent u tevreden? Bij de oplevering waarborgt Atelier 3 dat alles is uitgevoerd volgens plan en het project goed wordt afgerond. Uw droomhuis is werkelijkheid geworden